Kompleksowa obsługa procesów produkcyjnych

Kluczową funkcjonalnością MeMOM jest system APS - Advanced Planning and Scheduling, czyli zaawansowany system do planowania i harmonogramowania produkcji. Bieżące aktualizowanie planów i harmonogramów wymaga pozyskiwania w czasie rzeczywistym szeregu danych z innych obszarów działalności fabryki, m.in. o planowanych i nieplanowanych przestojach maszyn, zmianie priorytetów zamówień klienta, nieobecności operatora czy dostępności materiałów. MeMOM obsługuje wszystkieprocesy produkcyjne począwszy od wpłynięcia zamówienia klienta aż po wysyłkę i magazynowanie wyrobów gotowych. 

Zapytanie ofertowe

Proces produkcyjny zaczynamy od wpłynięcia zapytania ofertowego lub zamówienia od klienta albo wprowadzenia własnego zamówienia na przykład w odpowiedzi na przetarg.

 • Rejestracja zapytań ofertowych i różnych typów zamówień (np. własne, produkcja, usługa, logistyka) z możliwością integracji z ERP
 • Dynamiczne dostosowywanie zamówień – w warunkach wysokiej zmienności możesz dowolnie zmieniać parametry zamówienia, nawet w trakcie jego realizacji
 • Przechowywanie dokumentacji ofertowej – do każdego zamówienia dołączaj maile od klienta, specyfikacje i warunki zamówienia, projekty, zdjęcia i inne potrzebne w późniejszych etapach dokumenty
 • Tworzenie list klientów i osób kontaktowych – w ten sposób budujesz bazę wiedzy Twojej firmy i definiujesz kanały automatycznej komunikacji

Przygotowanie technologii produktu

Nasz kreator technologii pozwala na dowolne definiowanie wszystkich zadań i kroków produkcyjnych oraz potrzebnych zasobów. Definiując technologię, możesz wykorzystać już istniejące technologie produkcji i modyfikować je zgodnie ze specyfikacją produktu. Możesz także utworzyć szablony zadań produkcyjnych powtarzające się dla wielu produktów. Gotowe technologie przechowuj w uporządkowanym systemie nadając im statusy oraz numery rewizji.

Dla każdego produktu system utworzy kartę, w której gromadzone są dane dla tego produktu, w tym wszystkie zamówienia i realizacje, technologie, BOMy, katalogi kosztów, wizualizacje procesu technologicznego, zdefiniowane plany kontroli jakości, parametry przetwórstwa, stany magazynowe itp.

 • Kreator technologii ze wsparciem AI
 • Technologie produktu i ich rewizje z możliwością integracji z ERP
 • Wizualizacja procesu technologicznego
 • Zestawienie surowców (BOM)
 • Karta produktu
 • Plan kontroli jakości

Wycena i oferta

Na podstawie utworzonej przez ciebie technologii, wprowadzonych danych zamówienia oraz katalogu kosztów, otrzymasz automatycznie wycenę zamówienia. Będzie ona dostępna w arkuszu kalkulacyjnym, gdzie możesz ją dowolnie edytować i wysłać do klienta.

Każda wycena jest wersjonowana, ma swój status i załączniki. System podpowie Ci także najwcześniejszą możliwą datę realizacji zamówienia.

 • Katalog kosztów
 • Listy dostawców
 • Automatyczne tworzenie wycen i obliczanie czasu dostawy
 • Arkusze excel z wycenami do edycji

Zasoby

W procesie produkcyjnym wykorzystujesz wiele zasobów, przede wszystkim ludzi, stanowiska pracy (w tym maszyny) oraz materiały (w tym komponenty, półprodukty, media i odpady). Monitoruj ich wykorzystanie, planuj ich dostępność i koszty jakie generują.

 • Kalendarze dla zasobów
 • Stany magazynowe i transakcje z możliwością integracji z ERP/WMS
 • Śledzenie i prognozowanie dostępności zasobów
 • Konfigurowalne karty zasobów
 • Zarządzanie utrzymaniem ruchu (planowanie przerw na konserwacje)
 • Zamówienia i generowanie zapotrzebowania na materiały
 • Gantt dla zasobów
 • Ewidencja miejsc odkładczych, w tym dla odpadów

Zlecenia produkcyjne

Po zatwierdzeniu oferty albo zamówienia, automatycznie wygenerowanie zostanie zlecenie produkcyjne wraz z zadaniami produkcyjnymi, uwzględniające parametry ilościowe. Możesz monitorować ich status i postępy realizacji.

 • Automatyczne generowanie na podstawie technologii i zamówienia
 • Aktualizacje statusu i daty dostawy w czasie rzeczywistym

Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

MeMOM pozwoli Ci stworzyć optymalne harmonogramy pracy zgodnie z twoimi celami (np. najszybsze terminy realizacji albo maksymalizacja wykorzystania energii z przyzakładowego OZE), w oparciu o dostępne zasoby (materiały, pracowników i maszyny) z uwzględnieniem ich ograniczeń i czasów realizacji by szybko reagować na zmiany (m.in. w popycie, dostępności zasobów, technologii).
Nasze harmonogramy obsługują najbardziej skomplikowane przypadki produkcyjne np. grupowanie i łączenie zadań (tzw. joiny), współdzielenie zasobów przez kilka jednoczesnych zadań, ewidencja i wykorzystywanie odpadów produkcyjnych. Pozwalają też na elastyczne dostosowanie ich do Twoich potrzeb (ręczne modyfikacje, ustawienia dostępności zasobów).

 • Planowanie zgrubne
 • Planowanie wstecz
 • Grupowanie i łączenie zadań
 • Harmonogramowanie metodą skończonych pojemności
 • Aktualizacja harmonogramu sprzężona z wykonaniem
 • Zarządzanie planem poprzez Drag&Drop na wykresie Gantta
 • Gantt dla zleceń
 • Optymalizacja wielokryterialna
 • Zarządzanie scenariuszami

Dyspozycja pracowników do zadań

Dzięki wprowadzeniu macierzy kompetencji oraz kalendarzy dostępności osób, przypisywanie zadań do poszczególnych pracowników może odbywać się automatycznie. Możesz też ręcznie modyfikować te przypisania albo dokonywać dyspozycji zadań w systemie manualnie.
Możesz też zostawić pracownikom listę zadań bez przypisania poszczególnych osób i zlecić ich wykonanie.
Dzięki terminalom operatorskim, każdy pracownik wie czym ma się zająć i w jakiej kolejności, tak by realizować cele fabryki, nawet jeśli harmonogram produkcji często się zmienia.

 • Macierz kompetencji
 • Kalendarze zmian
 • Automatyczne lub ręczne przypisywanie operatorów do zadań
 • Rejestrowanie zameldowania i wymeldowania operatora oraz obecności na stanowisku pracy

Realizacja  produkcji

Śledzenie procesów produkcyjnych jest możliwe dzięki terminalom na hali produkcyjnej, za pomocą których pracownicy wprowadzają dane oraz integracjom z urządzeniami (IoT, systemy wizyjne, urządzenia peryferyjne).

Dzięki temu nie tylko wiesz co się dzieje, ale także w czasie rzeczywistym aktualizujesz harmonogramy i możesz klientowi udostępnić bardziej aktualne daty realizacji zamówień, możesz precyzyjnie rozliczać projekty wieloetapowe, a także zbierasz szczegółowe dane o produkcie (wymagane np. ze względu na przepisy prawa, by rozpatrzyć reklamację, by obliczyć ślad węglowy oraz by przeanalizować niedoskonałości procesów produkcyjnych i wprowadzić ulepszenia).

 • Traceability i kontrola jakości
 • Zarządzanie awariami
 • Rejestracja zdarzeń w terminalach
 • Ewidencja czasu pracy na poszczególne zadania i kroki produkcyjne
 • Integracje z IoT i systemami wizyjnymi
 • Załączniki fotograficzne
 • RFID, kody kreskowe, QR, drukarki
 • Rozliczanie kosztów na każdym etapie w czasie rzeczywistym

Rozliczenie i analiza

W naszym rozwiązaniu dostępne są predefiniowane raporty i wizualizacje danych, a także narzędzia do samodzielnego definiowania raportów.

Możliwe jest także przygotowanie cyfrowych paszportów produktów (Digital Product Passport).

 • Predefiniowane raporty
 • Możliwość definiowania własnych raportów
 • Rozliczenie kosztów
 • Cyfrowy paszport produktu (DPP)